Koetaai

De geschiedenis van de Hoornse Koemarkt

Vanouds kwamen de boeren uit de omgeving naar Hoorn om er kaas te verkopen, maar ook groenten en fruit. En al vóór 1400 werd in Hoorn een ossen en paardemarkt gehouden.Vanuit Noord -Duitsland en Denenmarken werden in het voorjaar ossen aangevoerd om op de Westfriese weiden vetgemest te worden. In het najaar werden ze dan op de markt verkocht voor de slacht. De ossenmarkt is tot 1605 in Hoorn gehouden. In dat jaar werd de markt verplaatst naar Enkhuizen.

De koemarkt, die al eeuwenlang in Hoorn werd gehouden, bestaat nog steeds. Zo’n koemarkt is een typisch Hoorns verschijnsel. De naam van de in de vorige eeuw gesloopte koepoort wijst daar al op. Door deze poort kwamen de boeren uit de wijde omgeving al in de Middeleeuwen de stad binnen. Men liep door deze poort richting Rode Steen die eeuwenlang Koemarkt zal blijven, al worden er ook allerlei andere markten gehouden.Ook per schip werd veel vee van en naar Hoorn vervoerd. Dat gaf wel eens problemen, zoals in de winter van het jaar 1657, toen in oktober al een strenge vorst inviel. Veel kooplieden raakten in moeilijkheden, want de koeschepen konden drie maanden lang niet uitvaren omdat de haven was dichtgevroren. De runderen moesten in de stad blijven en van het platteland moest hooi worden aangevoerd, waardoor de boeren zich vorstelijk lieten betalen.

In het begin van de negentiende eeuw werden in Hoorn zelfs drie beestenmarkten gehouden, op de laatste donderdag van april, op de tweede en op de vierde maandag van november. De eerste najaarsveemarkt was toen de grootste van Nederland. Zo’n 7000 koeien werden op deze markt aangevoerd. Op de gebruikelijke plaatsten was nauwelijks genoeg ruimte voor alle beesten. na het dempten van het waaitje en een deel van de stadsgracht bij het station kon de markt worden gehouden op het terrein aan de Veemarkt en de Noorderveemarkt, zoals de nieuwe straatnamen heten.

Ook nu heeft Hoorn nog diverse markten in de binnenstad. De voorjaarsvee-en goederenmarkt wordt nog steeds gehouden op de laatste woensdag van april op de gedempte Turfhaven en de Gouw.De najaarsveemarkt wordt op de tweede dinsdag en woensdag van november gehouden op de Veemarkt en omgeving. Aan deze markt is een goederenmarkt gekoppelt, die op de tweede woensdag van november wordt gehouden op de gedempte Turfhaven en de Gouw. Dan wordt ook de vermaarde koetaai verkocht. Het bakken van taai-taai vorm in de vorm van een koe is een typisch Hoorns verbruik. Al rond 1700 is een bakker in de grote Havensteeg ermee begonnen. veel boeren namen zo’n taaikoe mee naar huis, maar ook in Hoorn zelf liet zich deze lekkernij goed smaken!

De traditie van Taaikoeien

‘Ieder najaar bakken onze banketbakkers weer de beroemde Hoornsche taaikoeien. Gemaakt van een heerlijk zachte taai gemaakt met de lekkerste honing. Je bent eenvoudig niet ‘te koemarkt weest’ als je in november niet thuiskomt met een taaien-koe! De taaikoeien worden nog met de hand van een houten vorm afgesneden